Aplicacións

Petróleo e petroquímica

Refinería e Química

Enerxía térmica e enerxía nuclear

GNC e GNL

Laboratorio

Enerxía solar e semiconductores

Gas Industrial e Medicina

Farmacéutica e Alimentación

Enerxía do hidróxeno