Хэрэглээ

Газрын тос, нефтийн химийн

Нефть боловсруулах үйлдвэр ба химийн

Дулааны эрчим хүч ба цөмийн эрчим хүч

CNG & LNG

Лаборатори

Нарны эрчим хүч & Нарны дамжуулагч

Үйлдвэрийн хий, эмнэлгийн

Эм, хоол хүнс

Устөрөгчийн энерги