Ka shaqaynta Hikelok

Dareen dhalaalista Kooxda, Kooxda Riyada Riyada
Hawlaha horumarinta kooxda Hikelok, 9ka Oktoobar, 2020

Asal cusub, dherer cusub
Kooxda Hikelok waxay koreen Mount Emei jiilaalka 2019