Aplikacionet

Naftë dhe Petrokimi

Rafineri & Kimike

Energjia termike dhe energjia bërthamore

CNG & LNG

Laboratori

Energji diellore dhe gjysmëpërçues

Gazi Industrial dhe Mjekësi

Farmaceutike & Ushqimore

Energjia e hidrogjenit