head_banner

Okovi

Hikelok ima široku paletu proizvoda, uključujući ventile i armature za instrumente, proizvode ultra-visokog tlaka, proizvode ultra-visoke čistoće, procesne ventile, vakuumske proizvode, sustav uzorkovanja, sustav predinstalacije, jedinicu za tlačenje i pribor za alate.
Hikelokovi instrumentacijski priključci pokrivaju dvostruke cijevne spojeve, priključke za cijevi, spojeve za zavarivanje, priključke za čelne brtve O-prstena, štitnike za ventilaciju, dielektrične priključke, topljive spojeve.

Pitanja?Pronađite prodajni i servisni centar