head_banner

Alati i pribor

Hikelok ima široku paletu proizvoda, uključujući ventile i armature za instrumente, proizvode ultra-visokog tlaka, proizvode ultra-visoke čistoće, procesne ventile, vakuumske proizvode, sustav uzorkovanja, sustav predinstalacije, jedinicu za tlačenje i pribor za alate.
Hikelok alati i dodaci obuhvaćaju ručne savijače cijevi, ručne rezače cijevi, alate za skidanje ivica cijevi, alate za prednaprezanje, mjerače za pregled zazora, univerzalne kutije adaptera i plastične nosače stezaljki.

Pitanja?Pronađite prodajni i servisni centar