Các ứng dụng

Dầu mỏ & Hóa dầu

Nhà máy lọc dầu & hóa chất

Nhiệt điện & Điện hạt nhân

CNG & LNG

Phòng thí nghiệm

Năng lượng mặt trời & chất bán dẫn

Khí công nghiệp & y tế

Dược phẩm & Thực phẩm

Năng lượng hydro