Aplicacions

Petroli i petroquímica

Refineria i Química

Energia tèrmica i energia nuclear

GNC i GNL

Laboratori

Energia solar i semiconductors

Gas industrial i medicina

Farmacèutica i Alimentació

Energia de l'hidrogen